Úvodná stránka » Obecný úrad

Adresa:

Obec Jablonec

Obecný úrad Jablonec

900 87 Jablonec 206

IČO:   00304794

DIČ:   2020662127

Tel. č.:  033/6488 113, 033/6488 119

Fax. č.: 033/6488119

E-mail: jablonec @golemtech.sk

 

Starosta obce:

Ján Podmanický         (mobil: 0905 345 431, 0911 345 431)

 

Hlavný kontrolór:

Ing. Edita Ružeková            (č. tel.: 033/6488 113)

 

Pracovníčky obecného úradu:

Darina Bacigalová  ( 033/6488 113)

účtovná a mzdová agenda, pokladňa, evidencia obyvateľov,

miestne dane a poplatky, personalistika, zápisnice, osvedčovanie podpisov a listín, školstvo, stavebná agenda, administratívne práce,  štatistika, výkazníctvo.

 

Gabriela Sabová  (033/640 6650)

vedúca POŠTY PARTNER, pohrebníctvo – hrobové miesta,

krízové riadenie, podateľňa, administratívne práce.

 

Stránkové hodiny – OBECNÝ ÚRAD

Pondelok                   08.00 – 12.00             13.00 – 15.00

Utorok                       08.00 – 12.00             13.00 – 15.00

Streda                       08.00 – 12.00             13.00 – 17.00

Štvrtok                                   nestránkový deň

Piatok                       08.00 – 12.00                       –

 

Hodiny pre verejnosť – POŠTA PARTNER

(č. tel.: 033/6406650,e-mail:postapartner@golemtech.sk)

Pondelok                     08.00 – 12.00

Utorok                         08.00 – 12.00

Streda                         08.00 – 10.00             15.00 – 17.00

Štvrtok                        08.00 – 12.00

Piatok                         08.00 – 12.00

 

Základná škola Jablonec:

(č. tel. : 033/6488 156, e-mail: skola.jablonec@centrum.sk)

I.-IV. ročník

900 87 Jablonec 59

 

Riaditeľka:                Mgr. Štěpánka Oscitá

Učiteľka:                    Mgr. Martina Sabová

Vychovávateľka:        Iveta Morvayová

Školníčka:                   Anna Mrvová

 

Materská škola Jablonec:

(č. tel.: 033/6488 138, e-mail: msjablonec@centrum.sk)

900 87 Jablonec 57

 

Riaditeľka:                Bc. Mária Cíferská

Učiteľky:                    Veronika Kulifajová

Mgr. Zuzana Friedlová

Kuchárka ŠJ:              Eva Izakovičová

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Slavomír Pocisk – zástupca starostu  0915 505 659

Peter Cíferský                        0903 864 707

Mgr. Branislav Fekete            0902 785 398

Vladimír Hornáček                0903 247 386

Helena Mackurová                 0917 743 503

František Švorc                      0904 176 379

Ing. Rudolf Turner                 0905 536 920

 

Komisia životného prostredia:

Predseda:        Ing. Rudolf Turner

Komisia kultúry:

Predseda:        Helena Mackurová

Komisia športu:

Predseda:        Mgr. Branislav Fekete

Komisia stavebná:

Predseda:        Ing. Jozefína Šottníková  (0944 255 194)

Komisia finančná:

Predseda:        Slavomír Pocisk

 

Pracovník obsluhujúci obecný vodovod: František Poláček ( 0902 312 978)

Pracovník obsluhujúci ČOV pri 8 a 18 b.j.: Peter Lukačovič   ( 0902 946 106)

 

Spoločný stavebný úrad Budmerice:

Mgr. Ružena Bejdáková (č. tel.: 033/6448 099)

E-mail: stav.urad@budmerice.sk

Úradné hodiny:

Pondelok:       8.00 – 12.00              Ob. úrad Báhoň 13.00 – 15.00
Utorok:                                 nestránkový deň
Streda:           8.00 – 12.00              13.00 – 17.00
Štvrtok:          8.00 – 12.00
Piatok:                                  nestránkový deň
Sobota:          7.00 – 12.00              vždy prvá sobota v mesiaci

Vyhlasovanie v miestnom rozhlase:

Pondelok – piatok,  počas úradných hodín.

Vo štvrtok sa nevyhlasuje.

Blahoželania jubilantom: počas úradných hodín. Treba nahlásiť tri dni vopred.

 

Obecná knižnica:

Vlasta Meszárošová – vedúca knižnice (0904 830 793)

nedeľa 16.00 – 17.00

 

PREVÁDZKOVATEĽ  pohrebnej služby pre obec JABLONEC:

POHREBNÍCTVO SONÁTA, Helena Zofčíková, Štefánikova 57, Cífer ( 0911 775 588)

900 87 Jablonec 205.

 

Kaderníctvo: Salón Marcela (Marcela Kupkovičová  (0903 977 558)

Pondelok:       zatvorené

Utorok:           11.00 – 15.00

Streda:           12.00 – 15.30

Štvrtok:           zatvorené

Piatok:            15.00 – 18.00

Sobota:            na objednávku

 

 Kontakt

Obecný úrad Jablonec
Jablonec
IČO 00304794
DIČ 2020662127

Obec Jablonec