Úvodná stránka » Obecný úrad

Adresa:

Obec Jablonec
Obecný úrad Jablonec
900 87 Jablonec 206
IČO:   00304794
DIČ:   2020662127
Tel. č.:  033/6488 113, 033/6488 119
Fax. č.: 033/6488119
E-mail: jablonec @golemtech.sk

Starosta obce:

Slavomír Pocisk         (mobil: 0915 505 659)

Hlavný kontrolór:

Ing. Edita Ružeková            (č. tel.: 033/6488 113)

Pracovníčky obecného úradu:

Darina Bacigalová  ( 033/6488 113)

účtovná a mzdová agenda, pokladňa, evidencia obyvateľov,
miestne dane a poplatky, personalistika, zápisnice, osvedčovanie podpisov a listín, školstvo, stavebná agenda, administratívne práce,  štatistika, výkazníctvo.

Martina Havettová (033/640 6650, 0903 967 012)
vedúca POŠTY PARTNER

Stránkové hodiny – OBECNÝ ÚRAD

Pondelok 08.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Utorok 08.00 – 12.00 –---------
Streda 08.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08.00 – 12.00 –---------

Hodiny pre verejnosť – POŠTA PARTNER

(č. tel.: 033/6406650,e-mail:postapartner@golemtech.sk)

Pondelok 08.00 – 12.00
Utorok 08.00 – 12.00
Streda 08.00 – 10.00 15.00 – 17.00
Štvrtok 08.00 – 12.00
Piatok 08.00 – 12.00

Základná škola Jablonec:

(č. tel. : 033/6488 156, e-mail: skola.jablonec@centrum.sk)
I.-IV. ročník
900 87 Jablonec 59
Riaditeľka:                Mgr. Štěpánka Oscitá
Učiteľka:                    Mgr. Martina Sabová
Vychovávateľka:        Iveta Morvayová
Školníčka:                   Anna Mrvová

Materská škola Jablonec:

(č. tel.: 033/6488 138, e-mail: msjablonec@centrum.sk)
900 87 Jablonec 57
Riaditeľka:                Bc. Mária Cíferská
Učiteľky:                    Veronika Kulifajová
Mgr. Zuzana Friedlová
Kuchárka ŠJ:              Eva Izakovičová

Poslanci obecného zastupiteľstva

  1. Marek Dzíbela                  0905 805 236                                                                       
  2. Miroslava Minaričová, Ing. 0902 398 714              
  3. Ján Podmanický               0905 345 431                          
  4. Helena Mackurová            0917 743 503                        
  5. Pavlína Bulejčíková, Ing.   0911 678 919                          
  6. Martin Richnák, MBA          0911 138 137                           
  7. Matúš Fekete, Bc.             0911 636 868                                                                 

Komisia životného prostredia:

Predseda:        Ing. Rudolf Turner

Komisia kultúry:

Predseda:        Helena Mackurová

Komisia športu:

Predseda:        Mgr. Branislav Fekete

Komisia stavebná:

Predseda:        Ing. Jozefína Šottníková  (0944 255 194)

Komisia finančná:

Predseda:        Slavomír Pocisk
Pracovník obsluhujúci obecný vodovod: František Poláček ( 0902 312 978)
Pracovník obsluhujúci ČOV pri 8 a 18 b.j.: Peter Lukačovič   ( 0902 946 106)

Spoločný stavebný úrad Budmerice:

Mgr. Ružena Bejdáková (č. tel.: 033/6448 099)
E-mail: stav.urad@budmerice.sk

Úradné hodiny:

Pondelok 08.00 – 12.00 Ob. úrad Báhoň 13.00 – 15.00
Utorok nestránkový deň
Streda 08.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Štvrtok 08.00 – 12.00
Piatok nestránkový deň
Sobota 08.00 – 12.00 vždy prvá sobota v mesiaci

Vyhlasovanie v miestnom rozhlase:

Pondelok – piatok,  počas úradných hodín.
Vo štvrtok sa nevyhlasuje.
Blahoželania jubilantom:počas úradných hodín. Treba nahlásiť tri dni vopred.

Obecná knižnica:

Vlasta Meszárošová – vedúca knižnice (0904 830 793) nedeľa 16.00 – 17.00

PREVÁDZKOVATEĽ  pohrebnej služby pre obec JABLONEC:

POHREBNÍCTVO SONÁTA, Helena Zofčíková, Štefánikova 57, Cífer ( 0911 775 588)
900 87 Jablonec 205.

Kaderníctvo: Salón Marcela (Marcela Kupkovičová  (0903 977 558)

Pondelok zatvorené
Utorok 11.00 – 15.00
Streda 12.00 – 15.30
Štvrtok zatvorené
Piatok 15.00 – 18.00
Sobota na objednávku

Kontakt

Obecný úrad Jablonec
Jablonec
IČO 00304794
DIČ 2020662127

Obec Jablonec