.

19.04.2018

.

 27.04.2018


Aktuality

Kurz servítkovej techniky

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 20.02.2018

Pozývame všetky mamičky, babičky i detičky na tvorivú hodinku veľkonočných vajíčok servítkovou technikou 14. marca 2018 o 17:30 hodine v Spoločenskom dome v Jablonci. Treba si priniesť vyfúknuté vajíčka alebo umelé vajíčka. PLAGÁT

Čítať celý článok

Informácia o verejnom prerokovaní

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 19.02.2018

Informácia o verejnom prerokovaní k správe o hodnotení strategického dokumentu ,,Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020´´ a návrhu strategického dokumentu v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. List TU

Čítať celý článok

ZBER ELEKTROODPADU 16. a 17.2.2018

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 13.02.2018

Obecný úrad oznamuje, že v piatok 16. februára a v sobotu 17. februára sa uskutoční v našej obci zber elektroodpadu (práčky, chladničky, mikrovlnky, televízory, mixéry, šporáky a pod.). Elektroodpad je potrebné vyložiť na most pred váš rodinný dom. 

Čítať celý článok - Tagy:

Kontajnery na papier

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 31.01.2018

 Kontajnery na papier zatiaľ nie sú umiestnené v obci. Separovaný zber prebieha ako po minulé roky (t.j. papier v plastovom vreci vyložte pred dom v termíne zberu separovaného odpadu).

Čítať celý článok - Tagy: ,

Informácia o verejnom prerokovaní

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 24.01.2018

Informácia o verejnom prerokovaní k správe o hodnotení strategického dokumentu ,,Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020´´ a návrhu strategického dokumentu v zmysle zákona č.24/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov. List TU

Čítať celý článok - Tagy:

Oznam o výrube drevín na pozemkoch Obce Jablonec

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 24.01.2018

Oznam o výrube porastov v blízkosti vedení vysokého napätia a v ich ochrannom pásme. List TU

Čítať celý článok

FAŠIANGOVÁ SOBOTA 10.02.2018

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 24.01.2018

Pozývame všetkých občanov na súťažné podujatie ,,Najlepšia fašiangová kapustnica´´ a na poslednú rozlúčku ze zosnulú TETIČKU BASU Z ORGÁTOV.  Letáky tu: KAPUSTNICA, POCHOVÁVANIE BASY

Čítať celý článok - Tagy: ,

KARNEVAL 11.2.2018

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 19.01.2018

Milé deti a rodičia, srdečne Vás pozývame na karneval, ktorý sa uskutoční 11.februára 2018 v Spoločenskom dome v Jablonci. PLAGÁT

Čítať celý článok - Tagy:

Výzva na orez stromov

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 15.01.2018

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie vyzýva na orez resp. výrub stromov ohrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Podrobnejšie informácie sú v prílohe.Výzva na orez stromov

Čítať celý článok

Priznanie k dani z nehnuteľnosti treba doručiť do konca januára 2018

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 14.01.2018

Oznam je smerovaný všetkým občanom, ktorí v roku 2017 nadobudli respektíve predali nehnuteľný majetok. Obec Jablonec oznamuje občanom, že sadzby dane z nehnuteľnosti, dane za psa a miestneho poplatku za komunálne odpady sa na rok 2018 nezvyšovali, zostali na úrovni roku 2017. Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2017 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž,) napríklad kúpou, darovaním, zámenou a zmena vlastníctva nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2018, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2017 (zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď.) sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2018  na Obecnom úrade v Jablonci. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.  Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické alebo právnické osoby, ktorým zanikla daňová povinnosť v priebehu roku 2017 (napr. byt, rodinný dom, garáž, pozemky, atď. boli prevedené na inú osobu). Daňovník je povinný podať priznanie na zánik daňovej povinnosti do 31.januára 2018 na Obecnom úrade v Jablonci.

Čítať celý článok - Tagy: ,