Obsah

Obec Jablonec

Prvá písomna zmieka o obci je z roku 1342, zo zbierky dokumentov Codex diplomaticus andegavesis, kde sa riešili spory o polia.
Jablonec spadal do panstva Červený Kameň a v roku 1543 bol spísaný prvý urbár obce na základe príkazu Mikuláša Pálfiho, ktorého rod vlastnil toto panstvo.
Existovali spory o to, či Jablonec patrí do farnosti Cífer alebo do farnosti Budmerice, pričom sa jeho príslušnosť menila. V 16. storočí sa skončili posledné spory o to, do ktorej farnosti obce patrí, pripadnutím ku farnosti Budmerice.
V 21. storočí sa obec rozrástla o časť nových domov na severozápade obce a obec bola modernizovaná. 

Obec Jablonec

Úradná tabuľa

Aktuality

11.01.2019

OZNAM - HROBOVÉ MIESTA

Vážení občania, oznamujeme nájomcom hrobových miest na cintoríne v Jablonci, že sa uzatvárajú od 02.01.2019 do 31.05.2019 nové nájomné zmluvy hrobových miest. Preto žiadame nájomcov hrobových miest, aby sa dostavili na Obecný úrad v Jablonci, kde uzatvoria nájomnú zmluvu a zaplatia poplatok za hrobové miesto na ďalších 10 rokov. V prípade, že niektorí z nájomcov sa nezdržiavajú v našej obci, môžu sa obrátiť na: telefónne číslo : 033/6488113 e-mail : andrea.hincekova@jablonec.sk

Detail

20.12.2018

Detská doktorka 27.-31.12.2018 NEORDINUJE

Detská doktorka Zuzana Njambi Tarekováo v Budmericiach oznamuje,že 27.-31.12.2018 NEORDINUJE. Zastupuje MUDr. Koleková v Šenkviciach.

Detail

20.12.2018

27.-31.12.2018 MUDr. Hrežo neordinuje

MUDr. Hrežo oznamuje, že 27.-31.12.2018 NEORDINUJE. 27.-28.12.2018 zastupuje MUDr. Kompas v Častej 31.12.2018 zastupuje MUDr. Štibrányová v Báhoni

Detail