Obsah

Aktuality

 

       

Správy

prvá
z 13
posledná

Obecný úrad 23.12.2019-03.01.2020 ZATVORENÝ 1

Obecný úrad Jablonec 23.12.2019-03.01.2020 ZATVORENÝ

Oznamujeme občanom, že OBECNÝ ÚRAD JABLONEC bude od 23.12.2019 do 03.01.2020 z technických príčin ZATVORENÝ.
Za pochopenie ďakujeme.
celý text

ostatné | 3. 12. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
Obecný úrad Jablonec 9.12.2019 ZATVORENÝ 1

Obecný úrad Jablonec 9.12.2019 ZATVORENÝ

Oznamujeme občanom našej obce, že obecný úrad Jablonec bude v pondelok 9.12.2019 pre školenie zamestnancov ZATVORENÝ. Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 3. 12. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
#

OZNAM

Žiadame občanov, ktorí nemajú zaplatený poplatok za odber vody z obecného vodovodu, aby tak urobili čo v najkratšej dobe, inak im bude pripočítaný sankčný poplatok.
Pripomíname, že dátum splatnosti vyúčtovania spotreby vody bol do 20.11.2019.
Za pochopenie ďakujeme
celý text

ostatné | 21. 11. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
Výzva - Západoslovenská distribučná 1

Výzva - Západoslovenská distribučná

Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov, nájomcov nehnuteľností na odstránenie a odlesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 07.01.2020. celý text

ostatné | 14. 11. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
MUDr. Hrežo 14.11.2019 neordinuje 1

MUDr. Hrežo 14.11.2019 neordinuje

MUDr. Hrežo oznamuje občanom, že z dôvodu čerpania dovolenky 14. 11. 2019 NEORDINUJE. Zastupuje MUDr. Kompas v Častej.
celý text

ostatné | 13. 11. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
Detský klub  1

Detský klub

OBEC JABLONEC pozýva všetky školopovinné deti do DETSKÉHO KLUBU areáli futbalového ihriska, ktorý bude znovu otvorený cez zimné obdobie vždy v utorok a vo štvrtok od 16:00 do 18:30 hodiny.
Pre deti je pripravený biliard, šípky, stolný tenis, spoločenské hry a iné aktivity.
celý text

ostatné | 5. 11. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
OZNAM 8.11.2019 1

OZNAM 8.11.2019

V piatok 8.11.2019 o 18:00 hod. sa uskutoční v Spoločenskom dome VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE, na ktorom budete mať možnosť získať viac informácií ohľadne aktuálnej situácie v obci Jablonec. celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
Vydávanie KOMPOSTÉROV II.termín 1

Vydávanie KOMPOSTÉROV II.termín

Vydávanie KOMPOSTÉROV na biologicky rozložiteľný odpad sa uskutoční v stredu 6. novembra 2019 v čase od 08:00 do 17:00 hodiny. Kompostéry si občania môžu vyzdvihnúť pred SPOLOČENSKÝM DOMOM. celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
Uzatváranie nových zmlúv na hrobové miesta. 3

Uzatváranie nových zmlúv na hrobové miesta.

Vážení občania, oznamujeme nájomcom hrobových miest na cintoríne v Jablonci, že sa uzatvárajú do 31.12.2019 nové nájomné zmluvy hrobových miest. Preto žiadame nájomcov hrobových miest, aby sa dostavili na Obecný úrad v Jablonci, kde uzatvoria nájomnú zmluvu a zaplatia poplatok za hrobové miesto na ďalších 10 rokov do 01.01.2029.
celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
#

Vydávanie kompostérov 26.10.2019

Vydávanie KOMPOSTÉROV na biologicky rozložiteľný odpad sa uskutoční v sobotu 26. októbra 2019 v čase od 08:00 do 18:00 hodiny. Kompostéry si občania môžu vyzdvihnúť pred SPOLOČENSKÝM DOMOM.
celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
Veľkokapacitné kontajnery 26.10.2019 1

Veľkokapacitné kontajnery 26.10.2019

OBEC JABLONEC oznamuje, že 26. októbra 2019 (sobota) budú pred SPOLOČENSKÝM DOMOM umiestnené v čase od 08:00 do 18:00 hodiny VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY, do ktorých môžu občania nosiť objemnejší odpad.
celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
ODPISOVANIE STAVU VODOMEROV 23. a 24.10.2019 1

ODPISOVANIE STAVU VODOMEROV 23. a 24.10.2019

V stredu a vo štvrtok 23.-24.10.2019 sa v našej obci bude vykonávať ODPIS SPOTREBY VODY.
Prosíme občanov, aby si sprístupnili svoje vodomery. Ak máte neprístupný vodomer, nahláste si stav na obecnom úrade 033/6488113, jablonec@jablonec.sk, inak vám bude spotreba vypočítaná priemerom.
Ďakujeme
celý text

ostatné | 16. 10. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
KOMPOSTOVANIE V KOMPOSTÉROCH 15.10.2019 2

KOMPOSTOVANIE V KOMPOSTÉROCH 15.10.2019

Srdečne Vás pozývame na prednášku skúseného lektora KOMPOSTOVANIE V KOMPOSTÉROCH dňa 15. októbra 2019 o 16:30 hodine v Spoločenskom dome. Obsahom prednášky bude čo kompostovať, ako kompostovať, ako si vyrobiť kvalitný kompost, využitie kompostu a diskusia.
V najbližších dňoch bude OBEC JABLONEC vydávať do každej domácnosti kompostér. O spôsobe vydávania budete vopred informovaní. celý text

ostatné | 9. 10. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
MUDr. Hrežo 10.-11.10.2019 NEORDINUJE 1

MUDr. Hrežo 10.-11.10.2019 NEORDINUJE

MUDr. Hrežo oznamuje občanom, že z dôvodu čerpania dovolenky
od 10. – 11. 10. 2019 NEORDINUJE.
Zastupuje MUDr. Kompas v Častej.
celý text

ostatné | 9. 10. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
plagat

Detský kútik pre mamičky s deťmi

otvorenie detského kútika pre mamičky s deťmi od 0 - 3 rokov bude 24.10.2019 od 9:00 - 12:00hod. Stretávať sa budeme potom každý štvrtok od 9:00 - 12:00 hod. celý text

ostatné | 3. 10. 2019 | Autor:

Súťaž vo varení fazuľovice 12. októbra 2019


ostatné | 23. 9. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková

Jablkové hodovanie 27.9.2019


ostatné | 19. 9. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková

Veteránska jazda 12. októbra 2019


ostatné | 18. 9. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková

Rozpis zápasov MLADŠÍ ŽIACI jeseň 2019


ostatné | 6. 9. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková

VÝZVA NA ZAPLATENIE NEDOPLATKOV

Obec Jablonec ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov - daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov.
V zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 3/2018 bola daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad na rok 2019 neuhradili, aby si túto povinnosť splnili čo v najkratšej lehote a to buď zaplatením v pokladni OcÚ alebo na účet obce, a tak sa vyhli prípadným sankciám.
celý text

ostatné | 4. 9. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
plagat

Otvorenie školského roka

Základná škola v Jablonci si vás dovoľuje informovať, že slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v pondelok, 2. septembra 2019 o 8:30 v budove ZŠ. Vyučovanie následne začína v utorok, 3.9.2019 o 8:00. celý text

ostatné | 28. 8. 2019 | Autor:

Oznam o dovolenke

Detská lekárka v Budmericiach nebude ordinovať. celý text

ostatné | 2. 8. 2019 | Autor:
plagat

K.A.P. SLOVAKIA JABLONEC, 3.8.2019 od 10:00

Jozef Štibrányi Vás spoločne so svojím tímom pozývajú na podujatie K.A.P. SLOVAKIA JABLONEC, ktoré sa bude konať v sobotu, 3.8.2019 od 10:00 v Jablonci. celý text

ostatné | 31. 7. 2019 | Autor:
oznam

MUDr. Hrežo v čase od 8. - 18. 8. 2019 NEORDINUJE

MUDr. Hrežo z oznamuje občanom, že z dôvodu čerpania dovolenky NEORDINUJE v čase od 8. - 18. 8. 2019. Zastupuje ho MUDr. Kompas v Častej. celý text

ostatné | 31. 7. 2019 | Autor:

Svätojakubská cesta

V pondelok 22.7.2019 sme u nás v Jablonci privítali prvých pútnikov SVÄTOJAKUBSKEJ CESTY, ktorá vedie cez náš NÁUČNO-POZNÁVACÍ CHODNÍK. Prišli hlavný zástupcovia CAMINO DE SANTIAGO zo Španielska, z Rakúska, z Nemecka, z Poľska a z Kolumbie. Náš chodník bol kartograficky spracovaný a zapísaný do všetkých máp Svätojakubskej cesty. Organizátori tejto cesty prepájajú jednotlivé subjekty a organizácie, kultúrne a historické pamiatky, a tak vytvárajú rozvoj pútnického turizmu na Slovensku. Symbolom Svätojakubskej cesty na Slovensku je mušľa, ktorou je označený aj náš náučno-poznávací chodník.

http://www.caminodesantiago.sk/-trasa-na-slovensku celý text

ostatné | 24. 7. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková

Detská doktorka 22.7-26.7.2019 NEORDINUJE

Detská doktorka MUDr. Zuzana Njambi Tareková v Budmericiach oznamuje, že od 22.7.2019 – 26.7.2019 NEORDINUJE.

Akútne prípady ošetrí zastupujúci lekár :

22.7 MUDr. I.Feketová v Poliklinike Pezinok v čase od 8:00 do 11:00 hod.

23.7 a 24.7 MUDr. E.Vaňatková v ambulancii pre deti a dorast v Modre, ul.Vajanského, č. 56 v čase od 8:15 – 12:00 hod.
Dorast nad 18. rokov ošetrí MUDr. E.Hrežo v Budmericiach vo svojich ordinačných hodinách.

25.7 MUDr. M.Križanová v Poliklinike Pezinok v čase od 8:00 do 12:00 hod.
Dorast nad 18. rokov ošetrí MUDr. E.Hrežo v Budmericiach vo svojich ordinačných hodinách.

26.7 MUDr. I.Feketová v Poliklinike Pezinok v čase od 8:00 do 11:00 hod.


celý text

ostatné | 18. 7. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková

Malokarpatský expres - Turistickým autobusom s bicyklami do Malých Karpát.

Malokarpatský expres - Turistický autobus premáva od 1. júna do 29. septembra na trase Bratislava – Budmerice cez Svätý Jur, Pezinok, Zochovu chatu a Červený Kameň, v sobotu, v nedeľu, vo sviatky a aj 30.8., až do 29.9.2019.
Po ceste naším Malokarpatským expresom navštívite Svätý Jur, Pezinok, Modru, Zochovu chatu, Červený kameň a Budmerice.
Spoločnosť vám bude robiť turistický sprievodca, ktorý vám podá informácie o trase a zaujímavých miestach.
Autobus odvezie aj váš bicykel, tak môžete kdekoľvek vystúpiť a pokračovať na dvoch kolesách.
Malokarpatský expres má 24 miest pre cestujúcich a 24 miest pre bicykle. Celodenný lístok vrátane 1 bicykla 4€
Zľavnený celodenný lístok (do 15 r.) vrátane 1 bicykla 2€ celý text

ostatné | 17. 7. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková

Vyžiadanie pripomienok k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov 2019/2020


náš tip, ostatné | 16. 7. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
oznam

Počas augusta nebude možné vyhlasovať v miestnom rozhlase

Z dôvodu celkovej rekonštrukcie obecného rozhlasu nebude možné počas mesiaca august vyhlasovať v miestnom rozhlase.
Ďakujeme za pochopenie.
celý text

ostatné | 8. 7. 2019 | Autor: Mgr. Miroslava Petrušová

MUDr.Hrežo 8.7.-21.7.2019 NEORDINUJE

MUDr. Hrežo oznamuje občanom, že od 8.7.2019 do 21.7.2019 pre dovolenku NEORDINUJE. Zastupuje MUDr. Kompas v Častej.
celý text

ostatné | 1. 7. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková

Pošta Partner Jablonec 5.8-16.8.2019 ZATVORENÁ

Pošta Partner Jablonec bude od 5.8.2019 do 16.8.2019 pre dovolenku ZATVORENÁ.
celý text

ostatné | 1. 7. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková

Obecný úrad 5.8.-16.8.2019 zatvorený

Obecný úrad JABLONEC bude od 5.8.2019 do 16.8.2019 pre dovolenku ZATVORENÝ.
celý text

ostatné | 1. 7. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková

Detská doktorka neordinuje 1.7.-8.7.2019

Detská doktorka MUDr. Zuzana Njambi Tareková v Budmericiach oznamuje,že od 1.7.2019 – 8.7.2019 NEORDINUJE.
Zastupuje detská lekárka v Šenkviciach.
celý text

ostatné | 28. 6. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
MUDr. Hrežo 27.6.2019 NEORDINUJE 1

MUDr. Hrežo 27.6.2019 NEORDINUJE

MUDr. Hrežo oznamuje občanom, že
vo štvrtok 27.6.2019 NEORDINUJE.
Zastupuje MUDr. Kompas v Častej.
celý text

ostatné | 25. 6. 2019 | Autor:

Upozornenie všetkých účastníkov cestnej premávky v súvislosti so zmenou na križovatke v Pezinku

V súvislosti s odstavením cestnej svetelnej signalizácie (CSS) na križovatke ulíc Holubyho, Jesenského a Moyzesova v Pezinku, ktoré potrvá dlhšiu dobu, polícia vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli v tomto mieste obzvlášť opatrní a dôslední pri dodržiavaní pravidiel cestnej premávky a zvislého dopravného značenia. Vzhľadom k frekventovanej križovatke vyzývame všetkých vodičov aj k ohľaduplnosti voči chodcom prechádzajúcich cez vozovku vo zvýšenej miere v ranných a poobedných hodinách.
V prípade manuálneho riadenia križovatky príslušníkmi Policajného zboru si dovoľujeme upriamiť pozornosť všetkých účastníkov cestnej premávky aj na ustanovenie § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 8 / 2009 Z. z. o cestnej premávke, v zmysle ktorého je účastník cestnej premávky povinný uposlúchnuť pokyn, výzvu ale príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky ako aj strpieť výkon jeho oprávnení.

Zvýšením pozornosti a dôsledným dodržiavaním pravidiel cestnej premávky a zvislého dopravného značenia sa môže predísť mnohým kolíznym situáciám v danom úseku počas trvania tejto zmeny.
Bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky je v našom spoločnom záujme.


celý text

ostatné | 17. 6. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková

Prerušenie distribúcie elektirny

Dňa 20. júna 2019 bude prerušená distribúcia elektriny v našej obci. celý text

ostatné | 12. 6. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková

MUDr. Hrežo 14.06.2019 NEORDINUJE

MUDr. Hrežo oznamuje občanom,
že v piatok 14.6.2019 NEORDINUJE,
zastupuje MUDr. Kompas v Častej.
celý text

ostatné | 12. 6. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
Šetrenie pitnou vodou 1

Šetrenie pitnou vodou

PROSÍME OBČANOV, ABY ŠETRILI OBECNOU PITNOU VODOU.
Starosta obce upozorňuje občanov, aby počas letnej sezóny šetrili obecnou pitnou vodou.
Je zakázané používať obecnú vodu na polievanie záhrad a napúšťanie bazénov
v čase od 17:00 do 21:00 hod.
Nadmerný odber vody spôsobuje poruchy na čerpadlách, čo môže spôsobiť
prerušenie dodávky vody.
Vyzývame občanov Jablonca, aby sa správali zodpovedne a hospodárne s ohľadom na nás, všetkých spoluobčanov.
celý text

ostatné | 11. 6. 2019 | Autor:

Slovak Telekom - Verejná elektronická komunikačná sieť

V týchto dňoch ste dostali do schránok Informačný list od Ing. Mlynčárovej Henriety, ktorá zastupuje Slovak Telekom a.s. vo veci investovania do líniovej stavby, ktorá sa plánuje v rokoch 2019-2020. Jedná sa o modernizáciu verejnej elektronickej komunikačnej siete /VEKS/ v našej obci. Prostredníctvom moderných technológií by mala byť zrealizovaná tzv. „optická sieť“, ktorá prinesie aj pre našich občanov výrazné zrýchlenie internetového pripojenia, ďalšie možnosti v pripojení na televíziu, prípadne iné technologické vymoženosti, ktoré je možné šíriť tzv. „optikou“. Obec Jablonec víta takúto modernizáciu a súhlasí s jej realizáciou, nakoľko prinesie našim občanom veľa ďalších moderných možností v dnešnom elektronickom svete. celý text

ostatné | 20. 5. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 6.6.2019


ostatné | 20. 5. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková

Odpis spotreby vody

Oznamujeme občanom, že z dôvodu nepriaznivého počasia sa odpis spotreby vody uskutoční v pondelok a v utorok 20. a 21. mája 2019.
Za porozumenie ĎAKUJEME.
celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková

OZNAM

Obec Jablonec hľadá na dlhodobé zastupovanie učiteľku angličtiny v kombinácii s učiteľstvom 1.stupňa alebo vychovávateľstvom.
info: 033/6488113, 0915 50 56 59
jablonec@jablonec.sk
celý text

ostatné | 13. 5. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková

MUDr. Hrežo 16.-20.05.2019 NEORDINUJE

MUDr. Hrežo oznamuje občanom, že od 16.05.2019 – 20.05.2019
NEORDINUJE, zastupuje :
16. - 17.05.2019 - MUDr. Štibrányová v Báhoni
20.05.2019 – MUDr. Kompas v Častej

celý text

ostatné | 13. 5. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková

Obecný úrad od 22.-24.05.2019 zatvorený

Obecný úrad Jablonec bude od 22.05.2019 do 24.05.2019 pre školenie zamestnancov ZATVORENÝ.
Za porozumenie ďakujeme. celý text

ostatné | 10. 5. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková

Odpis spotreby vody 15.-16.05.2019

V stredu a vo štvrtok 15.-16. mája 2019 sa v našej obci bude vykonávať ODPIS SPOTREBY VODY.
Prosíme občanov, aby si sprístupnili svoje vodomery. Ak máte neprístupný vodomer, nahláste si stav na obecnom úrade, inak vám bude spotreba vypočítaná priemerom.
celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková

Deň matiek 12.5.2019

Milé mamičky, babičky, budeme radi, ak prijmete naše srdečné pozvanie a prídete spolu s nami osláviť Deň matiek. celý text

ostatné | 30. 4. 2019 | Autor: Miroslava Petrušová

Detská doktorka 26.04.2019 NEORDINUJE

Detská doktorka Zuzana Njambi Tarekováo v Budmericiach oznamuje,že v piatok 26.04.2019 NEORDINUJE.
Zastupuje MUDr. Koleková v Šenkviciach.
celý text

náš tip, ostatné | 25. 4. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková

Veľkonočné pobožnosti - odchod autobusov do Budmeríc


ostatné | 15. 4. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková

Zápis detí do MŠ 7.-6.5.2019


ostatné | 11. 4. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková

PORUCHA NA VODOVODE

Porucha na obecnom vodovode celý text

ostatné | 7. 4. 2019 | Autor: Mgr. Jana Jašurková
prvá
z 13
posledná