Obsah

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Typ: ostatné
plagát Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku  v súlade s §  4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v súlade s  § 2 ods. 1  vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v 

 znení neskorších predpisov  

 

v y h l a s u j e

čas  zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

  na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Pezinok a Senec

 

od 30. 06. 2022 od 08.00 hod. do odvolania.

plagát


Vytvorené: 29. 6. 2022
Posledná aktualizácia: 29. 6. 2022 13:14
Autor: Andrea Hinčeková