Obsah

Elektronické sčítanie obyvateľov pokračuje a je sčítaných takmer 63 % obyvateľov.

Typ: ostatné
Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo 15. 2. 2021. Od jeho začatia sa elektronicky sčítalo takmer 63 % obyvateľov.
Výsledky sčítania obyvateľov po treťom týždni za Slovensko :
Doteraz sa sčítalo takmer 63 % obyvateľov, čo je cca 3 510 000 sčítaných.

V treťom týždni elektronického sčítania obyvateľov Slovenska sa rozdiely medzi jednotlivými krajmi mierne prehĺbili.

 

Bratislavský kraj

V Bratislavskom kraji dosahuje podiel sčítaných obyvateľov 64,8 %. Svoje prvenstvo z minulého týždňa si kraj neudržal a teraz prináleží Žilinskému kraju.

 

Najvyšší podiel sčítaných obyvateľov v kraji evidujú obce Hrubá Borša 

80,3 % a Častá, ktorá má 78 % sčítaných obyvateľov.

Mestá kraja nad 10-tisíc obyvateľov dosahujú podiel sčítaných nad 60 %, keď má Senec 69 %, Stupava 67,3 % a Pezinok 66 % sčítaných.

V hlavnom meste Bratislava sa sčítalo 64 % obyvateľov. Z mestských častí výrazne v sčítaní napredujú malé mestské časti, ako sú Jarovce (80 %), Rusovce (70 %),  Čunovo (68 %). Nad celoslovenským priemerom sú však aj početné sídliská, menovite Devínska Nová Ves 65,8 % sčítaných obyvateľov a MČ Petržalka, ktorá má 65,7 % sčítaných obyvateľov.

 

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie:

Ďakujeme všetkým, ktorí si už splnili svoju zákonnú povinnosť a zároveň vyzývame, aby obyvatelia svoje sčítanie neodkladali na poslednú chvíľu.

 

Sčítanie je pre obyvateľa povinné

Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt a  obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.

Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca.

Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta obcou od 25  do 250 eur.

Ako sčítanie realizovať

Obyvateľ sa sčíta sám kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu pod názvom SODB 2021, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Samosčítanie elektronickým formulárom  je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára bez narušenia súkromia. Pomoc obyvateľ nájde aj na linke 02/20 92 49 19. 

Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať  k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. 

 

       

 


Vytvorené: 15. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 15. 3. 2021 21:05
Autor: Andrea Hinčeková