Obsah

Kamerový systém v našej obci

Typ: ostatné
Kamerový systém

Obec Jablonec sa snaží o zvyšovanie kvality života obyvateľom vo svojej obci. Projekt Vybudovanie kamerového systému v obci Jablonec bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. V rámci projektu sme získali 2 000eur a zakúpili dve kamery, ktoré sú umiestnené v centrálnej zóne obce Jablonec na budove obecného úradu. Snímajú tak centrálnu časť obce, kde sa realizujú podujatia, v blízkosti sa nachádzajú športové ihriská, detské ihrisko a centrum pre mamičky a detičky. Našim cieľom bolo posilniť dozor nad verejným poriadkom, skvalitniť ochranu života, zdravia, majetku obyvateľov a návštevníkov podujatí. Od nainštalovaného systému očakávame, že obyvatelia si budú vedomí 24. hodinového monitorovania a nebudú sa dopúšťať páchania kriminality, resp. inej protispoločenskej činnosti.


Kamerový systém bol nainštalovaný a oživený v auguste 2019 a okamžite začal plniť svoju funkciu.

Štatistika výstupov v r. 2019:
Počet zistených krádeží a priestupkov na úseku verejného poriadku: 0
Počet zistených priestupkov proti majetku a zdraviu občanov: 0 
Počet zistených dopravných priestupkov: 0
Počet porušení VZN obce: 0

 

Konštatujeme, že doposiaľ kamerový systém plní svoju funkciu a monitorovaný priestor je pre obyvateľov a návštevníkom bezpečným priestorom.

Kamera na budove OUStanica kamerového systému na OU
 


Vytvorené: 4. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 4. 2. 2020 12:38
Autor: