Obsah

Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých!

Typ: ostatné
plagát Policajný zbor pri príležitosti „ Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách“, ktorý si každoročne pripomíname dňa 25. novembra , upozorňuje na násilie páchané na ženách. Násilie páchané na ženách je spoločenský problém, ktorý sa týka nás všetkých a zároveň je to najčastejšia

forma porušovania ľudských práv. V krajinách Európskej únie zažije jedna z piatich žien násilie zo strany jej partnera aspoň jedenkrát v živote.

Ako môžeme prispieť k jeho odstráneniu?

  • ak nebudeme ľahostajní/é k násiliu a nebudeme tolerovať žiadnu formu násilia vo svojom okolí,
  • ak nebudeme o násilí mlčať, 
  • ak nebudeme násilie voči ženám zľahčovať,
  • ak sa budeme informovať o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na ženách, ako aj o možnostiach pomoci a budeme informovať aj iných ľudí vo svojom okolí,
  • ak budeme brať na zodpovednosť páchateľov násilia.

Našou snahou je predchádzať a eliminovať trestnú činnosť páchanú na ženách – obetiach. Každá forma násilia, vrátane vyhrážok, je protiprávna. Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých a postihuje ženy všetkých vekových kategórií, všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín.

Ak zažívate násilie alebo viete o tom, že vo Vašom okolí dochádza k násiliu, volajte na č. 158, na linku 112 alebo na bezplatnú non-stop linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212.

                                                        www.zastavmenasilie.sk

 

plagát


Vytvorené: 25. 11. 2022
Posledná aktualizácia: 25. 11. 2022 8:08
Autor: Andrea Hinčeková