Obsah

Prerušenie prevádzky ZŠ a ŠKD Jablonec 13.-16.12.2022

Typ: ostatné
Prerušenie prevádzky ZŠ a ŠKD Jablonec 13.-16.12.2022 1 Podľa §24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR č.15/2005_R z 31.10.2005 a odporúčania RÚVZ so sídlom v Bratislave

Obec Jablonec ako zriaďovateľ  základnej školy a školských zariadení rozhodla s účinnosťou od 13. decembra 2022 do 16.decembra 2022 o prerušení prevádzky v základnej škole a v školskom klube detí.
Obec Jablonec na základe vyjadrenia a výsledku prieskumu riaditeľky školy a školského klubu detí vo svojej  zriaďovateľskej pôsobnosti zo dňa 12.12.2022 a zvyšujúcou sa chorobnosťou žiakov rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

ROZHODNUTIE (48.85 kB)


Príloha

Vytvorené: 12. 12. 2022
Posledná aktualizácia: 12. 12. 2022 11:38
Autor: Andrea Hinčeková