Obsah

Preventívna celoplošná deratizácia Bratislavského kraja - jeseň 2020

Typ: ostatné
Preventívna celoplošná deratizácia Bratislavského kraja - jeseň 2020 1Podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov.

Príloha

Vytvorené: 1. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 1. 10. 2020 10:18
Autor: Andrea Hinčeková