Obsah

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja - jeseň 2023

Typ: ostatné
Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja - jeseň 2023 1 Podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným
z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych
škodcov.

Tieto opatrenia podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) uvedeného zákona v y k o n á v a j ú všetky fyzické osoby – občania, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce.  Viac info

Výzva - preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja - jeseň 2023 (189.97 kB)


Príloha

Vytvorené: 13. 9. 2023
Posledná aktualizácia: 13. 9. 2023 14:42
Autor: