Obsah

Sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky prebehne od 15. februára do 31. marca 2021.

Typ: ostatné
Sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky prebehne od 15. februára do 31. marca 2021. 1Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické. Obyvatelia sa sčítajú sami v pohodlí domova a bezpečne prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na webovom sídle www.scitanie.sk, k dispozícii bude aj mobilná aplikácia.
Na sčítanie nám postačí mobil, tablet, notebook alebo počítač.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky.
Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 01. januára 2021.
V praxi to znamená, že ak sa narodí dieťa po polnoci 1. januára, nesčíta sa.

Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú.

V zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania. Asistované sčítanie znamená,
že ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, môže využiť
asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou,
kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta,
ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.
Vzhľadom na pandemickú situáciu sa posúva termín asistovaného sčítania.
Začne od 01. apríla 2021 a potrvá najneskôr do 31. októbra 2021.

Odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov a navštívili stránku www.scitanie.sk. Informácie nájdete aj na Facebooku, Instagrame a na YouTube, všade pod názvom SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.

VIDEO AKO SA SČÍTAŤ : https://www.youtube.com/watch?v=t3ZxfMutqxY

Prínos sčítania

Tlačová správa - Posun termínu

Prínos a význam sčítania

Tlačová správa 1

Tlačová správa 2

Tlačová správa 3


Prílohy

Vytvorené: 17. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 19. 2. 2021 07:26
Autor: Andrea Hinčeková