Obsah

VEREJNÁ ZBIERKA

Typ: ostatné | náš tip
Verejná zbierka na výstavbu altánku s rozhľadňou a vinnou pivnicou 1Zbierka slúži na dofinancovanie vybudovania altánku s rozhľadňou a pivnicou pre prezentáciu produkcie miestnych vinárov v rámci vytvorenia rekreačno oddychovej zóny pri kaplnke sv.Vendelína , ako zastávka predĺženého náučného chodníka s perspektívou jeho predĺženia do susednej obce Báhoň. Objekt bude slúžiť aj pre spoločenské a rekreačne aktivity obyvateľov obce, ako aj obyvateľov širokého okolia a jej návštevníkov.

 

OBEC JABLONEC

vyhlasuje verejnú zbierku na

výstavbu altánku s rozhľadňou a prezentačnou pivnicou pre miestnych vinárov

Usporiadateľ zbierky: Obec Jablonec Obec Jablonec, Jablonec 206, 900 87 Jablonec, IČO: 00304794 Obec Jablonec

Účel zbierky: V rámci vytvorenia rekreačno oddychovej zóny pri kaplnke sv.Vendelína a vybudovanie altánku s rozhľadňou a pivnicou pre prezentáciu produkcie miestnych vinárov, ako zastávka predlženého náučneho chodníka s perspektívou jeho predĺženia do susednej obce Báhoň. Objekt ako súčasť rozšíreného náučného chodníka bude slúžiť aj pre spoločenské a rekreačne aktivity obyvateľov obce a jej návštevníkov. Zbierka slúži na dofinancovanie výstavby k poskytnutému príspevku z Environmentálneho fondu v rámci Programu Obnova dediny.

Miesto konania zbierky: Obecný úrad Jablonec, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

Čas konania zbierky: do 31.12.2018

Spôsob konania zbierky: príspevky možno zasielať na účet IBAN č.: SK96 5600 0000 0066 0100 5015  v Prima banke (do správy pre prijimateľa uviesť meno/názov organizácie a poznamku „zverejniť resp. nezverejniť“ – či chce byť darca menovaný) ,alebo vkladom v hotovosti do pokladne Obecného úradu – zbieracou listinou.

Osoby zodpovedné za konanie zbierky: Slavomír Pocisk, starosta obce

Vyúčtovanie zbierky: O výsledkoch zbierky a použití zbierkou získaných finančných prostriedkov bude Obecné zastupiteľstvo informovať na web stránke obce, ako aj na obecnej  informačnej tabuly . Vyzbierané prostriedky budú použité výhradne na účel na ktorý bola zbierka vyhlásená.

V Jablonci, dňa 25. 10. 2018

Slavomír Pocisk podpis

Slavomír Pocisk

starosta obce

Tel.: 033/64 88 113                                 email: jablonec@jablonec.sk                                           www.jablonec.sk

 


 

 


Vytvorené: 10. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 5. 11. 2018 09:49
Autor: