Obsah

VÝZVA - OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PEZINKU

Typ: ostatné
VÝZVA - OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PEZINKU 1Vyzýva občanov na Ochranu lesov pred požiarmi - povinnosti fyzických osôb v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Vážení občania,

príslušníci ORHaZZ v Pezinku každý rok zasahujú a likvidujú požiare, ktoré vznikli nedbanlivosťou občanov pri spaľovaní suchej revy, odpadov z vinohradov a záhrad a vypaľovaní trávy. Najviac požiarov vzniká v jarnom a suchom letnom období. Vyšší počet požiarov je zapríčinený požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných porastov.

Upozorňujeme občanov aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť a aby dodržiavali zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin, nehovoriac o tom, aké škody môže v prírode spôsobiť. Pri porušení povinností fyzických osôb citovaných v zákone o ochrane pred požiarmi môže OR HaZZ v Pezinku postupovať voči fyzickej osobe podľa § 61 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a uložiť sankciu za priestupok až do výšky 331 €.

Deti a mládež sa často krát vyberú do lesa na celodennú túru alebo výlet. S rodičmi alebo sami. Založia si ohnisko a opečú si kúsok slaninky alebo zemiak a zabudnú na to, že sú v lese a malý ohník sa v nepozornosti môže stať veľkým požiarom a zničiť tak všetku krásu, ktorú nám naše lesy ponúkajú.
Upozorňujeme Vás na nebezpečenstvo zakladania ohňov v prírodnom prostredí, na miestach, ktoré nie sú vyhradené pre ohnisko. Opekať slaninku alebo špekáčik môžete iba na vyhradených miestach v prítomnosti dospelej osoby a majte pripravenú dostatočnú zásobu vody, prípadne zeminy. Nenechávajte oheň bez dozoru a po skončení „opekačky“ zalejte ohnisko dostatočným množstvom vody a zahrabte zeminou.
Uchránite tak naše lesy pred nebezpečenstvom požiaru, pri ktorom by mohli vzniknúť veľké škody a ohroziť Vaše zdravie.

Ochrana lesov pred požiarmi


Príloha

Vytvorené: 9. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 9. 3. 2020 09:31
Autor: Andrea Hinčeková