Obsah

Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

Typ: ostatné
Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 1Základná škola Jablonec
v súlade s usmernením MŠVVaŠ SR k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky (pre šk. rok 2021/2022) a VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Jablonec,

oznamuje zákonným zástupcom detí

narodených od 01.09.2014 do 31.08.2015

a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou, že

 

zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v pondelok 12.apríla 2021.

 

 

Z dôvodu trvania núdzového stavu v súvislosti s ochorením Covid-19 sa zápis uskutoční bez prítomnosti dieťaťa prostredníctvom elektronického formulára a papierovou formou:

  1. elektronicky – vypísaním a odoslaním formulára elektronickej prihlášky, ktorú nájdete na našej stránke. Formulár treba následne vytlačiť a podpísaný oboma zákonnými zástupcami poslať mailom na adresu skola.jablonec@centrum.sk
  2. odovzdaním prihlášky podpísanej oboma zákonnými zástupcami v deň zápisu, t.j. v pondelok 12.4.2021 za dodržania prísnych epidemických opatrení a po preukázaní sa aktuálnym negatívnym testom, prípadne výnimkou z testovania.
  3. osobne (pre tých, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si prihlášku doma) v budove školy v deň zápisu, t.j. v pondelok 12.4.2021 za dodržania prísnych epidemických opatrení a po preukázaní sa aktuálnym negatívnym testom, prípadne výnimkou z testovania.

 

Prihlášku by mali podpísať obaja zákonní zástupcovia. V opačnom prípade je nutné priniesť alebo zaslať na e-mail školy spolu s prihláškou aj čestné vyhlásenie druhého zákonného zástupcu. 

 

Tešíme sa na Vás!


Vytvorené: 31. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 31. 3. 2021 08:24
Autor: Andrea Hinčeková