Obsah

Zápis do školy

Typ: ostatné
oznamVážení rodičia, zákonní zástupcovia detí,
ak Vaše dieťa dovŕši vek 6 rokov do 31. augusta 2022, ste povinní prihlásiť ho na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia detí,

ak Vaše dieťa dovŕši vek 6 rokov do 31. augusta 2022, ste povinní prihlásiť ho na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. (Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť).

Oznámenie


Príloha

Vytvorené: 23. 3. 2022
Posledná aktualizácia: 23. 3. 2022 16:00
Autor: Mgr. Jana Jašurková