Obsah

Zvyšovanie daní a poplatkov ako reakcia na súčasnú ekonomickú situáciu

Typ: ostatné
Zvyšovanie daní a poplatkov ako reakcia na súčasnú ekonomickú situáciu 1Zvyšovaniu daní a poplatkov sa v roku 2023 nevyhla ani naša samospráva. Dôvodom sú najmä zmeny legislatívy, nižší nárast príjmov z podielových daní, či rastúce výdavky obce vplyvom energetickej krízy a inflácie. Napriek tomu, že ide o nepopulárne opatrenia, k zvyšovaniu daní a poplatkov sme

pristúpiť museli.

Na decembrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo schválené všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa menila výška daní a poplatkov. Mnohé obce zvyšovaním poplatkov reagujú tiež na balíček pre rodičov vo výške 200 eur na dieťa, ktorý schválili poslanci Národnej rady SR a aj na výrazne vyššiu daňovú úľavu, ktorá ide z rozpočtov samospráv. Tieto opatrenia sú síce populárne pre občanov, ale všetky peniaze, ktoré z neho rodiny dostanú, zobral štát samosprávam. Opatrenia z dielne rezortu financií sú pre samosprávy likvidačné. Rodiny síce zaplatia o niečo menej na dani z príjmu, zároveň ale zaplatia viac na iných poplatkoch, napr. ako na dani z nehnuteľnosti.

Zvýšenie poplatku za komunálny odpad

Poplatok za komunálny odpad bol zvýšený od 1.1.2023 na 38 € na jednu osobu z pôvodných 33 €. Za výsledným zvýšeným poplatkom za komunálny odpad sú neustále rastúce náklady za odvoz a skládkovanie odpadu a legislatívne zmeny.  Aj napriek tomu, že sa občania našej obce naučili odpad separovať, na čom sa odráža aj miera separácie, zberová spoločnosť neustále navyšuje ceny za skládkovanie. Obec sa pri výpočte poplatku za komunálny odpad opiera len o reálne náklady vynaložené na odpadové hospodárstvo. Po novom  do nákladov pribudne aj vývoz nádob na kuchynský odpad či zriadený nový zberný dvor.

Začiatkom roka nám v obci pribudli nové smetné nádoby na kuchynský odpad, do ktorých môžu všetci občania obce nosiť kuchynský odpad. Stojiská smetných nádob na kuchynský odpad sú : pri cintoríne, pri obecnom úrade, pri bytovke č.42 a na IBV Sever vedľa č.371. Prosíme občanov, aby do nádob kuchynský odpad vysypali bez akýchkoľvek sáčkov, tašiek a iných obalov.

Obec Budmerice zriadila nový zberný dvor, ktorého súčasťou bude aj naša obec.     Na nový zberný dvor v Budmericiach bude mať každý občan možnosť od apríla 2023 vyvážať odpad a to po preukázaní sa občianskym preukazom. O dátume otvorenia a podrobnejších informáciách o samotnej prevádzke Vás budeme včas informovať.


Vytvorené: 10. 3. 2023
Posledná aktualizácia: 10. 3. 2023 10:43
Autor: Andrea Hinčeková