AKO SA VYHNÚŤ POŽIAROM V OBDOBÍ VIANOC A NOVÉHO ROKU

Zverejnil Andrea Hinčeková on 29.11.2017

Čas beží ako voda a Vianoce i Nový rok sú opäť predo dvermi. Prichádza jedno z najkrajších období roka a  prináša do našich rodín sviatočnú atmosféru pokoja a rodinnej pohody. Dovoľte preto aj príslušníkom Hasičského a záchranného zboru, aby  Vám zaželali ich príjemné prežitie. Zároveň si Vám  dovoľujeme dať aj niekoľko dobrých rád, aby ste tieto sviatky  prežili v pokoji a pohode a vyhli sa požiaru:

-          ak máte živý stromček, zabezpečte mu dostatok vody, aby rýchlo nevysychal a pevný stojan, aby sa naprevrátil,

-          umiestnite stromček, v bezpečnej vzdialenosti od vykurovacích zariadení, krbu,

-          nezapaľujte na ňom sviečky ani prskavky,

-          používajte iba certifikované vianočné osvetlenie a riaďte sa pokynmi výrobcu osvetlenia, nerobte  žiadne neodborné zásahy,

-          pri odchode z domu, osvetlenie stromčeka vypnite,

-          adventný veniec  majte položený na pevnom podklade, v dostatočnej vzdialenosti od rýchlo horiacich materiálov ako sú záclony, závesy...

-          sviečky na ňom dobre zaistite, aby sa nemohli prevrátiť,

-          ak odchádzate z domu, nikdy nenechajte horieť sviečky na adventnom venci, taktiež ich nenechávajte horieť bez dozoru, alebo v prítomnosti samotných detí, či zvieratiek

         Počas sviatkov nezabúdajte ani na Vaše deti. Snažte sa im  venovať viac času a dohliadnite, aby pri svojich hrách nespôsobili ujmu sebe a ani nikomu inému. Najrozličnejšie druhy delobuchov, pirátov, svetlíc, rakiet, bengálskych ohňov, ohnivých fontán a podobných ohňostrojových telies sú pomerne ľahko dostupné v predaji. Mnohokrát ich deťom zadovažujeme aj my samotní rodičia. Tieto predmety môžu byť pri neodbornej manipulácii veľmi nebezpečné a dokážu veľmi ľahko pri nedodržaní bezpečnostných pravidiel spôsobiť ujmu na zdraví , či požiar. A preto nenechávajme deti  bez dozoru, výbušniny do rúk deťom nepatria.

           Štatistiky požiarovosti sú aj v tomto období neúprosné. Tieto dni sú  charakteristické  zvýšeným rizikom vzniku požiaru. Každoročne do nich pribúda neradostný počet varovných čísel, pod ktoré sa v mnohých prípadoch podpisuje ľudský činiteľ: nedbalosť, ľahostajnosť, podceňovanie požiarneho rizika, pri používaní otvoreného ohňa.

 

          I počas najkrajších sviatkov roka budú nad Vašou bezpečnosťou bdieť profesionálni hasiči záchranári, na ktorých sa v prípade núdze môžete obrátiť. V ktorúkoľvek  dennú  aj  nočnú  hodinu  na  tel.  150  nájdete pomoc v núdzi.

 

pplk. Ing. Jarmila Bartošová

 

 

Tagy: