Výzva na orez stromov

Zverejnil Andrea Hinčeková on 15.01.2018

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie vyzýva na orez resp. výrub stromov ohrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Podrobnejšie informácie sú v prílohe.Výzva na orez stromov