Oznam o výrube drevín na pozemkoch Obce Jablonec

Zverejnil Andrea Hinčeková on 24.01.2018

Oznam o výrube porastov v blízkosti vedení vysokého napätia a v ich ochrannom pásme. List TU