Informácia o verejnom prerokovaní

Zverejnil Andrea Hinčeková on 19.02.2018

Informácia o verejnom prerokovaní k správe o hodnotení strategického dokumentu ,,Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020´´ a návrhu strategického dokumentu v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. List TU