jarná OBECNÁ BRIGÁDA - Deň zeme

Starosta obce organizuje jarnú obecnú brigádu v sobotu 21.4.2018 o 9:00 h.

Zraz je pred obecným úradom. Prineste si motyky, hrable, sekery, vinohradnícke nožnice a rukavice.

.

08.03.2018

.

 30.03.2018


Aktuality

Aktuality s tagom 'životné prostredie'

Chráňme naše lesy a životné prostredie

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 12.03.2018

Začínajúcim sa jarným obdobím to  ľudí čoraz viac ťahá do prírody, do záhrad a chát načerpať energiu a zrelaxovať. V jarnom období začínajú aj prvé  práce v záhradkách, vinohradoch, v okolí chát. Často je táto činnosť spojená so zvýšeným rizikom vzniku a šírenia požiarov v prírodnom prostredí. Takmer všetky požiare, ktoré vznikli v lesných porastoch a prírodnom prostredí zapríčinili občania svojou neopatrnosťou a nedbanlivosťou, najčastejšie spaľovaním rôzneho záhradného odpadu, odpadu z kríkov a odpadu po reze viniča. Akýkoľvek odpad je potrebné likvidovať  tak, ako hovorí zákon o odpadoch. Mnohé mestá a obce už majú zriadené zberné dvory alebo organizujú „jarné upratovanie“ pre občanov. Občania môžu odpad zo svojich záhrad a vinohradov umiestniť na vopred určené miesta. V prípade, že  aj napriek varovaniam hasičov sa občan rozhodne orezávku stromov, suché  lístie, ktoré sa nedá v žiadnom prípade ináč spracovať, napríklad kompostovaním, spaľovať,  musí  sledovať poveternostné podmienky a nespaľovať pri veternom počasí. Materiál  musí byť uložený  do upravených hromád v dostatočnej vzdialenosti od okolitých objektov a suchých porastov. Občan by si mal  zabezpečiť pracovné náradie a dostatočnú zásobu vody na likvidáciu ohňa a samozrejme nemal by nechať miesto spaľovania bez dozoru.  Pre prípad rozšírenia  ohňa na okolité priestranstvo alebo porasty je vhodné mať pri sebe mobilný telefón a v prípade potreby volať hasičov. Ak nebudú splnené  niektoré z uvedených povinností, môže byť občanovi priestupkovým konaním uložená pokuta  za priestupok až do výšky 331 Eur, prípadne bude postihovaný blokovou pokutou  na mieste. Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov, v prípade vyššej škody alebo verejného ohrozenia, môže byť uvedená činnosť  kvalifikovaná ako trestný čin. 

Čítať celý článok - Tagy: ,