Veľkokapacitné kontajnery 30.3.-2.4.2017

Zverejnil Jana Zápražná on 28.03.2017

Obecný úrad oznamuje, že od štvrtka 30.marca do nedele 2.apríla 2017 búdu v našej obci umiestnené veľkokapacitné kontajnery. Kontajnery budú umiestnené pri futbalovom ihrisku medzi starými kabínami a bytovkou. Do veľkokapacitných kontajnerov môžete dať odpad z domácností, ktorý je väčšieho formátu a to napríklad drevený odpad, železný a iný kovový odpad, nábytok, drobný stavebný odpad a iné. Do kontajnerov nepatrí elektroodpad, sklo, šatstvo, použité batérie a tonery, použitý rastlinný olej a vypálené žiarovky. Na tieto odpady máme v obci určené zberné kontajnery.