Zákaz kladenia ohňa od 26.6.2017 do odvolania

Zverejnil Jana Zápražná on 27.06.2017

Okresné riaditeľstvo Hasičského zboru v Pezinku vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na všetky miesta na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Pezinok a Senec dňom 26. júna 2017 od 14:00 hod. do odvolania. Preto žiadame všetkých občanov, aby sa zdržali akejkoľvek manipulácie s ohňom. Zakázané je fajčiť, alebo zakladať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň na miestach a v priestoroch, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Každý občan je povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.