Obsah

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce 11.12.2014

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce 11.12.2014