Obsah

ZO SRDCA PRE OBEC JABLONEC.  srdce

Veci, činy a skutky, ktoré obec a občanov obce tešia.

Ochotnícka činnosť pre obec bez nároku na honorár.

Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa doteraz podieľali na dobrovoľných činnostiach pre našu obec.

Podsekcia založená od 01.03.2021.

 

 palec  

 

- Priznanie sa teenagerov rodičom. Ochota a vôľa rodičov zaplatiť poškodené tabule.

 

- Ľuboš Kišoň 10 ks monitorov k PC, ktoré pomohli občanom našej obce v tejto neľahkej situácii spôsobenej koronavírusom.  

 

- Rodina Čuperkoých sa celoročne stará o čistotu a zberanie odpadu pozdĺž celého náučno-poznávacieho chodníka od Jarnej až po Silnicu.

 

- Miroslav Nemec a Michal Keresteš - výsadba ihličnanových stromčekov pozdĺž potoku Gidry.

 

- Miroslav Nemec, darovanie posypového vozíka na zimnú údržbu.

 

- Vladislav Delinčák sa podieľal na vnútorných špachtlových omietkach a vymaľovanie vinárskej pivnice.

 

- Ján Meszároš ml. výroba rezbárskych postavičiek pozdĺž celého náučného chodníka.

 

ĎAKUJEME ZO srdce