Obsah

od 01.01.2023

obrázok

Gabriela Freivoltová, 62 rokov

Naša spoluobčianska nás navždy opustila 01.01.2023. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 05.01.2023 na cintoríne v Jablonci a to po svätej omši, ktorá bude za zosnulú slúžená o 13:00 hodine.