Obsah

od 01.01.2023

obrázok

Gabriela Freivoltová, 62 rokov

Naša spoluobčianska nás navždy opustila 1. januára 2023.

 

Rudolf Turner, 89 rokov

Náš spoluobčan nás navždy opustil 16. februára 2023.

 

Štefan Zápražný, 75 rokov

Náš spoluobčan nás navždy opustil 12. marca 2023. 

 

Martin Mercek,  53 rokov

Nás spoluobčan nás navždy opustil 3. mája 2023. 

 

                                                                                 S láskou spomíname 

obrázok