Obsah

Klub

Bývalí hráči

Hráči, ktorí obliekali halmešský dres............

1   2

 

V prvých rokoch existencie ŠK SOKOL Jablonec tvorili kostru mužstva i hráči, ktorí neboli z Jablonca. Keďže funkcionári nemohli utvoriť mužstvo zo samých jabloneckých hráčov. V tejto tradícii sa aj neskôr v Jablonci pokračovalo, pretože domáci hráči, bolo ich síce dosť, ale nespĺňali futbalové kvality, alebo sa nechceli prispôsobiť tréningovým metódam. Medzi prvých hráčov v klube patrili: z domácich to bol Štefan Špajdel, ktorý bol aj zároveň trénerom, ďalej to bol Vendelín Križan, Pavol Križan, Ján Izakovič, Ján Voštinár, Ján Horváth, František Novosedlík, Ján Bacigal, Jozef Slovák, Jozef Navrátil, Ladislav Dzíbela, František Novosedlík, Ján Petráš z Vištuka, Jozef Polkoráb z Budmeríc, Bazil Hujsi z Jarnej, Jozef Ondrejička z Ružindola, neskôr do mužstva pribudli Juraj Pastva, Štefan Nemec, Jozef Kusý, Felix Hasík, Ján Ochaba, Felix Izakovič, Jozef Hasík, Jozef Cíferský.

V päťdesiatych rokoch do mužstva postupne prichádzali mladší hráči. Medzi ktorých patrili: Rudolf  Sabo, Jozef Tešlár, Jozef Sabo, Jozef Cíferský, Ján Švorc z Báhoňa, Alojz Švorc, Narcis Hujsi, Štefan Bacigal, Ján a Jozef Lanák, Jozef Dzíbela, Ján a Jozef Benkovský, Michal Ochaba, Slavo Ochaba, Jozef Krištofovič, Milan Tíbenský, Karol Hanus.

V šesťdesiatych rokoch sme mali možnosť si zapamätať tieto futbalové mená: Milan Krajčovič, Rudolf Chalupka, Daniel Slovák, Ivan Bacigal, Vendel Horváth, Emil Slovák, Štefan Sabo, Marián Krištofovič, Rudolf Križan, Anton Novosedlík, Štefan Špajdel, Jozef Dzíbela, Štefan Krajčovič, Jozef Čuperka, Marián Radimák, Marián Kukučka. Toto boli poslední hráči pred dlhou 12-ročnou odmlkou od futbalu v Jablonci. V roku 1963 staré ihrisko, ktoré sa nachádzalo za potokom bolo poorané a v Jablonci sa zastavil futbalový život.

Tých 12 neúrodných rokov, kedy sa futbal v našej dedine nehral zanechalo v obci veľké futbalové stopy. Futbalisti by boli, len ich nemal kto podchytiť a viesť. Vlastne nebolo ani kde, ihrisko neexistovalo. Hráči hrávali v susedných dedinách. Táto kríza jabloneckého futbalu trvala až do roku 1975, kedy sa skupinka na čele s Jánom Bacigalom postarala o znovuzrodenie futbalu v obci. Hráčsky káder po dlhých rokoch pozostával z týchto hráčov: Tibor Hasík, Ján Podmanický, Štefan Sabo, Štefan Krajčovič, Marián Krištofovič, Vladimír Novosedlík, Pavol Mackura, Rudolf Križan, Vladimír Ležovič, František Fekete, Vladimír Habo, Jozef Horváth, Jozef Dzíbela, Štefan Banič, Pavol Čechovič.

Ďalšia úspešná generácia nášho futbalu bola poskladaná z týchto hráčov, písal sa rok 1982 : František Švorc, Miloš Turner, Pavol Bukovič, Štefan Pánis, Miroslav Kucman, Rudolf Kucman, Milan Kucman, Alexander Dunda, Miloš Hasík, Vladimír Tíbenský, Miloš Gogoliak, Miloš Ležovič, Jozef Slovák, Milan Krasňanský, Štefan Zámožík, Ľubomír Habo, Jozef Šramel, Peter Habo, Jozef Krasňanský, Viliam Habo, Štefan Medňanský, Miloš Koseghi, Branislav Bobkovič, Peter Benkovský a mnoho ďalších.

V 90. rokoch preberala žezlo nastupujúca generácia hráčov, ktorá mala pokračovať v úspešnom ťažení Jablonca, čo sa nakoniec aj podarilo. Do tejto partie hráčov patrili tieto mená: Jozef Szabadoš, Róbert Kolenič, Norbert Krokovai, Peter Peško, Jozef Varga, Dušan Peško, Jozef Lopoš, Ján Pocisk, Andrej Lanák, Ondrej Bulavčiak, Marek Dzíbela, Dušan Čuperka, Radoslav Bacigal, Marián Majerovský, Ľubomír Podmanický, Ľuboš Pitek, Drahoš Sivák, Marek Mackura, Matej Horváth, František Čechovič. Matej Heriban, Alexander Meszároš.

Určite sme sem ešte nezahrnuli veľa futbalových mien, ktoré obliekali halmešský futbalový dres, týmto sa im ospravedlňujeme a do budúcna sa tu určite ešte objavia. Hlavne veľa hráčov, ktorí neboli práve z Jablonca, či už boli z Trnavy, Senca, Pezinka alebo Bratislavy, aj vďaka nim je Jablonec už dlhé desaťročia na horných poschodiach futbalovej rodiny. Časom sa tu objavia viaceré mená, či už hráčov, trénerov alebo funkcionárov. Budeme sa snažiť doplniť každého, kto sa pričinil k tomu kam to Jablonec ako futbalová obec dotiahla.