Obsah

Klub

História

1

 FUTBALOVÝ ŽIVOT V JABLONCI ZAČAL V ROKU 1937.....

 

Futbal v Jablonci bol založený ako jediný športový klub zásluhou nadšencov, na čele ktorých stál

Špajdel Štefan starší. Zostavili miestnu futbalovú jedenástku, ktorá sporadicky hrávala priateľské zápasy.

Všetko sa ale začalo v škole v Trnave, ktorú navštevoval Špajdel Štefan s kamarátom Šarmírom Jozefom. Raz sa spolu vybrali na zápas Trnavy a vtedy vznikla myšlienka, že by aj v Jablonci mohol vzniknúť futbal. Futbal sa vtedy zakladal po všetkých mestách a dedinách, tak prečo nie aj u nás v našej malej obci. Prvý zápas sa hral za humnami Ružindola, kde sa nachádzala väčšia trávnatá plocha. Prišlo sa tam samozrejme po svojich. Síce sa tam pásli husi, ale tie sa vyhnali a hráči sa rozostavili. Bránky neboli, vyzliekli sa kabáty a urobili sa tyčky. Začalo sa hrať samozrejme v sviatočných botách. Hráči boli po zápase trošku smutný prehrali 22:0. Ako dlho trval zápas ťažko odhadnúť, hodinky nemal vtedy nikto. Po zápase sa pozbierali kabáty z tyčiek a išlo sa smer Jablonec.

Začiatky futbalového života v Jablonci boli veľmi ťažké a na zápasy sa cestovalo na rebrinových vozoch, alebo dvoma či troma bicyklami, na ktorých sa niektorí jeden kus viezli a druhí vedľa nich utekali a po určitých metroch sa striedali. Prvý klub vznikol pod názvom ŠK SOKOL JABLONEC. Hráči sa prezliekali v hostinci u dedka Izakoviča /kde sa teraz nachádza stredná zástavka/. Neskoršie sa prezliekali v priestoroch bývalého Uhrovčíkovho mlyna a do roku 1987 sa futbalisti prezliekali v areáli kúpaliska. Ihrisko, ktoré sa nachádzalo za potokom za mostom nahradilo neskôr terajšie ihrisko.

Až v roku 1987 skupina nadšencov postavila prvé kabíny na futbalovom ihrisku. Veľkú pomoc poskytol MNV v Jablonci, na čele ktorého stál predseda a futbalový nadšenec Ján Podmanický.

Zo spomienok nášho občana Alojza Švorca zazneli a sme si zapamätali až dodnes tieto pamätné vety a šírime ich v obci už dlhé desaťročia. V mojej predstave JABLONEC - to bol predovšetkým futbal. S koženou loptou a s láskou k futbalu som sa nerozlúčil ani odchodom z môjho Jablonca. Prvé kroky s loptou som však urobil v dedinke Jablonec a za to som tejto obci vďačný. Nech žije Jablonec a nech futbal len tak piščí na halmešskom hrišči.....navždy.