Obsah

Hokejbal

O nás

1

Horný rad z ľava:    Peter  HABO, Jaroslav ŠOTTNÍK, Michal GLASA,Roman OCHABA, Tomáš  VAŠKO,Alexander HAGARA,Radoslav BACIGAL,  

Jozef SLOVÁK  

Spodný rad:   Peter ČERNIK, Drahomír SIVÁK, Radoslav SIVÁK, Vladimír HORNÁČEK, Vladimír KAŠA

HOKEJBALOVÉ ZDRUŽENIE JABLONEC vzniklo po vzájomného dohode nadšencov hokejbalu v našej dedinke a bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra dňa 18.1.2013 ako občianske združenie.

Hlavnými cieľmi nášho združenia je: Organizovať , podporovať, zabezpečovať, koordinovať, propagovať rozvoj hokejbalu v našej obci. Získavať nových prívržencov, najmä z radou detí a mládeže, napomôcť k vypestovaniu návykov k pravidelnej športovej činnosti. Organizovanie športových a rekreačných podujatí, kultúrno-zábavných podujatí. Zabezpečovať účasť na športových podujatiach - turnaje, priateľské stretnutia, športové dni pre deti - po stránke organizačnej, finančnej a materiálno-technickej, propagovať vlastnú činnosť, telesnú výchovu a šport.

 

Od tohto roku 2015 sme riadne zaregistrovaní ako poberatelia 2% z daní. Tieto peniaze budú použité na drobnú rekonštrukciu kúpaliska v ktorom hrávame a na usporiadanie ďalších turnajov pre deti , mládež a seniorov. Kto má záujem podporiť naše Hokejbalové združenie Jablonec, môže tak urobiť aj svojimi 2% alebo dobrovoľným príspevkom priamo do združenia.

Ďakujeme

Hagara Alexander
predseda Hokejbalového združenia Jablonec