Obsah

 

Veci a činy, ktoré obec a občanov našej obce zarmucujú.   

Podsekcia založená od 01.03.2021.

palec                                                                                             smajlík

 

 

- Rozbité tabule a vytrhané stromčeky na náučnom chodníku pri Splave teenagermi.

- Výkaly psíkov na náučno-poznávacom chodníku.

- Vyhrabané jamy psíkmi na náučno-poznávacom chodníku.