Obsah

Register trestov - žiadosť o výpis alebo odpis

Výpis, alebo odpis z registra trestov vybavujú najbližšie: Pošta Modra 1, Dukelská 38, Pošta Pezinok 1, Holubyho 28, Pošta Pezinok 5, Myslenická 2.

 Potrebné doklady:

- občiansky preukaz,
- kolková známka v hodnote 4,-  €.