Obsah

obrázokOZNAM – HROBOVÉ MIESTA

Vážení občania, oznamujeme nájomcom hrobových miest na cintoríne v Jablonci, že sa uzatvárajú v priebehu roka 2019 nové nájomné zmluvy hrobových miest. Preto žiadame nájomcov hrobových miest, aby sa dostavili na Obecný úrad v Jablonci, kde uzatvoria nájomnú zmluvu a zaplatia poplatok za hrobové miesto na ďalších 10 rokov.

V prípade, že niektorí z nájomcov sa nezdržiavajú v našej obci, môžu sa obrátiť na:

telefónne číslo : 033/6488113

e-mail : andrea.hincekova@jablonec.sk

 

Prosíme občanov, aby si nájomné zmluvy uzatvorili počas stránkových dní:

Pondelok :       08:00 – 12:00 hod.         13:00 – 15:00 hod.

Utorok :          NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Streda :           08:00 – 12:00 hod.         13:00 – 17:00 hod.

Štvrtok :          NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok :           08:00 – 12:00 hod.

 

Cena nájomného za užívacie právo k hrobu pre občana s trvalým pobytom v obci Jablonec je stanovená nasledovne:

DRUH HROBU                                OBDOBIE NÁJMU                         NÁJOMNÉ

Jednohrob                                          10 rokov                                  25,00 €

Dvojhrob                                            10 rokov                                  45,00 €

Trojhrob                                             10 rokov                                  60,00 €

Detský hrob                                        10 rokov                                 15,00 €

Urnové miesto                                    10 rokov                                 10,00 €

NEUHRADENÉ HROBOVÉ MIESTA - zoznam nájdete TU (143.3 kB)

Všetky uzatvorené ZMLUVY  nájdete tu:

https://www.virtualnycintorin.sk/zmluvy/333?page=1

 

VZN č. 2/2016 - Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Jablonec

Dodatok č.1 k VZN č. 2/2016 

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2016 

 

 

http://www.virtualnycintorin.sk/cintorin/333