Obsah

Civilná ochrana

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom  zákonom NR SR č. 42/ 1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

 

Čo má každý vedieť pri mimoriadnej udalosti

Tiesňová linka záchrany 112

SMS pomoc 112

Integrovaný ochranný systém

Evakuácia obyvateľstva

 

 

Informácie pre verejnosť ohľadom opatrení k zamedzeniu šírenia koronavírusu

 

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblasti výskytu ochorenia COVID-19

Recommendations for people arriving from the areas of covid-19 occurrence

Čo robiť, ak cestujete z oblasti nákazy novým koronavírusom a objaví sa u vás teplota, kašeľ alebo dýchavičnosť

Ako znížiť riziko nákazy koronavírusom ?