Obecný úrad

 
Obec Jablonec              IČO: 00304794 Tel. č.: 033/6488 113
Jablonec 206   DIČ: 2020662127  
900 87   E-mail: jablonec@jablonec.sk

  Bankové spojenie:

  Prima banka Slovensko a.s.

  Číslo účtu: 6601003001/5600

  IBAN: SK57 5600 0000 0066 0100 3001

 

Stránkové hodiny

    Prestávka  
Pondelok 08:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 15:00
Utorok   Nestránkový deň  
Streda 08:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 17:00
Štvrtok   Nestránkový deň  
Piatok 08:00 - 12:00