Obsah

plagátplagát

 

PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADU V DOMÁCNOSTIACH

10 TIPOV AKO NEPLYTVAŤ POTRAVINAMI

VYUŽITIE BIO ODPADU NA ZÁHRADE

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

ČO PATRÍ DO ČERVENÉHO KONTAJNERA NA ELEKTROODPAD

 

obrázok.

llogo

 

Harmonogram vývozu komunálneho a triedeného odpadu na rok 2023

 

Harmonogram vývozu Jablonec 2023

 

Program odpadového hospodárstva

 

 

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 

2019 predstavuje pre obec Jablonec 26,52 %.

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020 prestavuje pre obec Jablonec 46,03 %

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok

2021 predstavuje pre obec Jablonec 56,09 %

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok

2022 predstavuje pre obec Jablonec 46,09 %

 

Výkaz o komunálnom odpade za rok 2021

 

Výkaz o komunálnom odpade za rok 2022

 

Harmonogram vývozu Jablonec 2023 (523.91 kB)

 

Harmonogram vývozu Obec Jablonec 2023 (245.75 kB)

 

POH

 

 

 

Úroveň vytriedenia KO 2019

 

 

Úroveň vytriedenia KO 2020 (975.49 kB)

 

Úroveň vytriedenia KO 2021 (295.81 kB)

 

Úroveň vytriedenia KO 2022 (294.01 kB)

 

Výkaz o KO 2021 (260.94 kB)

 

Výkaz o KO 2022 (231.8 kB)