Obsah

PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADU V DOMÁCNOSTIACH

10 TIPOV AKO NEPLYTVAŤ POTRAVINAMI

VYUŽITIE BIO ODPADU NA ZÁHRADE

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

ČO PATRÍ DO ČERVENÉHO KONTAJNERA NA ELEKTROODPADČO PATRÍ DO ČERVENÉHO KONTAJNERA NA ELEKTROODPAD

 

obrázok.

llogo

 

Harmonogram vývozu komunálneho a triedeného odpadu na rok 2022

 

Harmonogram vývozu Jablonec 2022

 

Program odpadového hospodárstva

 

VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jablonec

 

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 predstavuje pre obec Jablonec, 19,34%.

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 

2019 predstavuje pre obec Jablonec 26,52 %.

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020 prestavuje pre obec Jablonec 46,03 %

Harmonogram vývozu 2022 (226.42 kB)

 

Harmonogram vývozu Jablonec 2022 (217.05 kB)

 

POH

 

VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

 

 

Úroveň vytriedenia KO 2018

 

 

Úroveň vytriedenia KO 2019

 

Úroveň vytriedenia KO 2020 (975.49 kB)