Obsah

plagatSeparovaný zber

Separovaný zber je bezplatný

  • separovaný zber papiera, plastov, kovov a tetrapakov - občania pripravia priamo pred svoj dom do riadne zviazaných igelitových vriec a vývoz separovaného zberu je uskutočňovaný podľa harmonogramu vývozu odpadu,

  • zber skla do kontajnerov umiestnených na troch miestach (pri bytovke Poľnohospodárskeho družstva č.d. 42, vedľa obecného úradu, na parkovisku pri cintoríne a na IBV sever na konci druhej odbočky od Budmeríc),

  • elektroodpad sa vyváža 2 krát do roka – odpad pripravia občania priamo pre svoj dom. O termíne vývozu budete informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu.

  • šatstvo, textílie a obuv je možné odovzdať do špeciálnej zbernej nádoby umiestnenej na parkovisku pri obecnom úrade v riadne zviazaných igelitových vreciach.

Separovaný zber

Vzduch v kontajneri

plagat