Obsah

Poplatky

 

Vyhlasovanie v miestnom rozhlase - 1 oznam 5,00 €
Vyhlasovanie jubilantom bezplatne
Tlač, kopírovanie - čiernobielo A4 0,10 € / strana
Tlač, kopírovanie - farebne A4 0,50 €/ strana
Skenovanie A4 0,50 €/ strana

 

Osvedčenie popisov 2,00 €
Osvedčenie listín 2,00 €

 

Rybársky lístok / ročný 7,00 €
Rybársky lístok / 3 ročýný 17,0 €
Rybársky lístok / detský bezplatne

 

 
   
 
Odber vody z obecného vodovodu Cena
spotreba m3 0,8079 €/m3
 
Odpad Cena
Poplatok za odpad / 1 osoba       23,00 €/rok
  
Poplatok za psa staršieho ako 6 mesiacov Cena
vlastníkom psa je fyzická osoba s trvalým pobytom v rodinnom dome 7,00 €
vlastníkom psa je fyzická osoba s trvalým pobytom vo viacbytovom dome 21,00 €
vlastníkom psa je právnická osoba 14,00 €
vlastníkom psa je občan s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý využíva psa so špeciálnym výcvikom   0,00 €
 
Ďalšie poplatky vyberané obcou TU