Obsah

Prenájom obec. priestorov

Poplatok za prenájom priestorov spoločenského domu V letnom období V zimnom období
prenájom spoloč. domu na svadbu, zábavnú akciu, spoločenskú slávnosť 100 EUR 133 EUR
prenájom spoloč. domu na karminu, oslavy jubileí a iné 7 EUR/hod. 10 EUR/hod.
prenájom vestibulu v spoločenskom dome 30 EUR 50 EUR 
 
Daň za užívanie verejného priestranstva Cena
umiestnenie predajného zariadenia na poskytovanie služieb 0,30 EUR/1 m2/1deň
umiestnenie skládky stavebného materiálu, stavebného odpadu, palivového dreva, uhlia alebo kontajnera - prvých 20 dní je bez poplatku 0,20 EUR/1 m2/1deň
umiestnenie lunaparku, cirkusu a iných zábavných zariadení 30 EUR/1 deň
parkovacie miesto pre osobné motorové vozidlo 0,50 EUR/1 deň
parkovacie miesto pre nákladné motorové vozidlo 1 EUR/1 deň