Obsah

Pridelenie súpisného čísla

Na základe písomnej žiadosti stavebníka vydá obec „ROZHODNUTIE“ o pridelení súpisného čísla.   


Potrebné doklady:

  1. žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu 
  2. list vlastníctva,
  3. právoplatné kolaudačné rozhodnutie  (ak bola stavba postavená pred rokom 1976 - iný  doklad o vlastníctve stavby).

Žiadosť o vydanie súpisného čísla.doc

Žiadosť o vydanie súpisného čísla.pdf