Úradná tabuľa

 

 Dátum  Názov  Súbor
 14.09.2017  Pozvánka k zasadnutiu obecného zastupiteľstva 21.09.2017  Stiahnuť
 08.09.2017  Oznámenie o uložení zásielky Igor Žák  Stiahnuť
 08.09.2017  Oznámenie o uložení zásielky Igor Žák  Stiahnuť
 06.09.2017  Zámer prenajať majetok - Poľovnícke združenie GIDRA  Stiahnuť
 06.09.2017  Návrh VZN č. 2/2017 o ochrane ovzdušia  Stiahnuť
 06.09.2017  Dôvodová správa k návrhu VZN č.1/2017  Stiahnuť
 06.09.2017  Návrh VZN č.1/2017 o vylepovaní plagátov   Stiahnuť
 04.09.2017  Oznámenie o uložení zásielky Artman Patrik  Stiahnuť
 30.08.2017  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu  Stiahnuť
 21.08.2017  Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Zverejnenie el.adresy  Stiahnuť
 17.07.2017  Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 15.6.2017  Stiahnuť
 29.06.2017  Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča  Stiahnuť