úradná tabuľa

 

 Dátum  Názov  Súbor
19.04.2018 Komunitný plán obce Jablonec

 Stiahnúť

19.04.2018 Návrh VZN č.1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jablonec

 Stiahnúť

13.04.2018 Oznámenie o uložení zásielky - Miriama Danišová

 Stiahnúť