Obsah

Späť

Registratúrna značka: AL-1

Číslo registratúrneho záznamu: R2022/447

Materská škola počas letných prázdnin

Materská škola počas letných prázdnin 2022

Oznámenie

Vyvesené: 11. 5. 2022

Dátum zvesenia: 27. 5. 2022

Zodpovedá: Mgr. Jana Jašurková

Späť