Obsah

Späť

Registratúrna značka: V-R1

Číslo registratúrneho záznamu: R2022/1608

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Návrh na zrušenie trvalého pobytu_Aydin Raha

Oznámenie - zrušenie TP

Vyvesené: 10. 6. 2022

Dátum zvesenia: 26. 6. 2022

Zodpovedá: Mgr. Jana Jašurková

Späť