Obsah

Späť

Registratúrna značka: A-L1

Číslo registratúrneho záznamu: R2022/415

Oznámenie o uložení zásielky Ján Daniš

Vyvesené: 29. 4. 2022

Dátum zvesenia: 16. 5. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť