Obsah

Späť

Registratúrna značka: A-L1

Číslo registratúrneho záznamu: R2022/1879

Oznámenie o uložení zásielky Ján Daniš

Vyvesené: 9. 9. 2022

Dátum zvesenia: 26. 9. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť