Obsah

Späť

Registratúrna značka: A-L1

Číslo registratúrneho záznamu: R2022/2079

Oznámenie o uložení zásielky Ján Daniš

Vyvesené: 21. 11. 2022

Dátum zvesenia: 6. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť