Obsah

Späť

Registratúrna značka: A-L1

Číslo registratúrneho záznamu: R2022/437

Oznámenie o uložení zásielky Ladislav Švorc

Vyvesené: 6. 5. 2022

Dátum zvesenia: 21. 5. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť