Obsah

Späť

Registratúrna značka: A-L1

Číslo registratúrneho záznamu: R2022/1657

Oznámenie o uložení zásielky Ladislav Švorc

Vyvesené: 21. 6. 2022

Dátum zvesenia: 6. 7. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť