Obsah

Späť

Registratúrna značka: A-L1

Číslo registratúrneho záznamu: R2022/1733

Oznámenie o uložení zásielky Ladislav Švorc

Vyvesené: 25. 7. 2022

Dátum zvesenia: 9. 8. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť