Obsah

Späť

Registratúrna značka: A-L1

Číslo registratúrneho záznamu: R2022/2075

Oznámenie o uložení zásielky Ladislav Švorc

Vyvesené: 16. 11. 2022

Dátum zvesenia: 1. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť